Min tilgang

Min tilgang til hypnose har rod i den evidensbaserede “non-state” forklaringsmodel, som jeg har beskrevet kort under “Hvad er hypnose”. I slutningen af artiklen her kan du læse om, hvad jeg mener med evidensbaseret og ikke-evidensbaseret.

Hjælp til selvhjælp – empowerment

Som nævnt under siden om hvad hypnose er, så mener jeg ikke, hypnose er noget, hypnotisøren gør ved klienten. I stedet arbejder jeg ud fra, at hypnose er en evne eller en færdighed, som nogen mennesker bare har styr på og er rigtig gode til, mens andre har brug for at øve sig i.

Hvorfor er det vigtigt at skelne?
Det er det, fordi det har stor betydning for måden et terapiforløb med hypnose tilrettelægges. Hvis tilgangen er, at det er en særlig tilstand, klienten skal føres ind i, peger det mod, at man har brug for en (hypnotisør) med særlige evner, der kan sætte en i den tilstand. Altså en meget passiv indsats fra klienten.

Hvis man derimod tager udgangspunkt i, at hypnose er en evne, en færdighed, noget der kan trænes og en proces klienten engagerer sig aktivt i, så har man i højere grad fokus på træning og på at styrke de evner.

Derfor øver vi de færdigheder, og du vil få opgaver med hjem, som skal øves i mellem aftalerne hos mig. Det betyder også, at du vil få et nyt værktøj i dit liv, som du fremover vil kunne bruge til mange forskellige situationer. Du vil blive i stand til at give dig selv et boost, eller berolige eller styrke dig selv, når du fremover får brug for det.

Valg af tilgange og metoder ud fra evidens

Når jeg siger, at jeg har en evidensbaseret tilgang, så betyder det, at hvor der er en egnet metode, der er testet og har vist gode resultater, så vil jeg vælge den frem for alternative metoder, som endnu ikke er testet (godt nok), eller som ikke har kunnet vise samme gode resultater.

Der er dog den undtagelse, at jeg altid tager afsæt i den enkelte klient. Og hvis en bestemt tilgang eller metode ikke passer til klienten – for eksempel hvis det virker meningsløst eller måske direkte byder klienten imod – så vil jeg vælge en anden tilgang, som klienten kan gå med til.

Hvad mener jeg med “evidensbaseret”?

Det er vigtigt at slå fast, at når jeg taler om evidensbaseret, så er det ikke det samme, som at der findes et uigendriveligt “bevis” for noget. Kun indenfor det naturvidenskabelige område er det muligt at lave den slags klokkeklare beviser. Indenfor socialvidenskab og sundhedsvidenskab er der tale om at følge nogle generelt accepterede principper for, hvornår man med en vis sandsynlighed kan konkludere, at der er en effekt.

Min tilgang til hypnoseterapi

Evidens i forbindelse med hypnose og hypnoseterapi handler altså om, at der er gennemført forsøg under forhold, som er bredt anerkendte inden for forsknings kredse. Og det kan så føre til, at man kan have en begrundet formodning om, at der er de sammenhænge, man har testet eller undersøgt.

Hvad er så en ikke evidensbaseret tilgang?

En anden og meget udbredt tilgang, som man ofte ser inden for de såkaldt alternative behandlingsmetoder, handler om, at man på baggrund af enkelthistorier – anekdoter – eller den enkelte behandlers egne beretninger om succesfulde behandlinger konkluderer en generel effekt. Der er mange problemer med den tilgang. Manglende objektivitet og uafhængighed, for tyndt grundlag, information bias (som vil sige, at man i sin egen vurdering overdriver de tegn, der understøtter det, man i forvejen tror på, og ligeledes undervurderer de tegn, der modsiger det), mangel på gentagelse og langsigtet opfølgning for at nævne et par stykker.

Medierne er sommetider med til at understøtte den tendens. Det er mere interessant at skrive – og læse – om virkelige personer med et navn, et billede og en historie om at være blevet helbredt for en skrækkelig lidelse eller have tabt sig rigtig meget, end det er at læse om undersøgelser, der be- eller afkræfter en formodet sammenhæng. På den måde bliver det ofte de meget fantastiske enkelt historier, der får opmærksomheden frem for solide forskningsresultater, som der ellers efterhånden findes rigtig mange af på området. Faktisk mere end 12.000.

Du kan læse mere om, hvordan hypnoseterapi foregår hos mig her her.