Hvem kan hypnostiseres

I princippet kan alle personer med normal begavelse hypnotiseres. Det kræver dog, at du er villig til at følge de instruktioner og forslag, hypnotisøren kommer med. Eller hvis du laver selvhypnose, at du følger de instruktioner og forslag, du selv kommer med.

Men det er også sådan, at nogle mennesker har lettere ved hypnose end andre. Helt på samme måde, som der er forskel på, hvor let eller svært vi hver især har ved at lære at cykle, danse, tale nye sprog, spille skak eller regne.

Den gode nyhed er, at ligesom med de fleste andre færdigheder, så er det sådan, at jo mere man øver sig, Hvem kan hypnotiseresjo bedre kan man blive til det. Og jo flere gange, man har været i hypnose, jo lettere bliver det at gøre det igen. Undersøgelser viser, at hypnose er en færdighed, der kan trænes og forbedres. Se for eksempel denne undersøgelse.

Hypnose er altså ikke noget, som hypnotisøren “gør ved dig” men noget, som hypnotisøren hjælper dig med at gøre. Og hypnotisøren kan også hjælpe dig med at lære at gøre det endnu bedre.

Min egen tilgang er i overensstemmelse med den forklaringsmodel. Derfor arbejder jeg også med at styrke dine egne færdigheder omkring hypnose – herunder lærer dig selvhypnose.

Du kan læse mere om min tilgang til hypnose her.