Etik

Jeg følger de etiske retningslinjer, der er givet i den engelske brancheforening NCH (National Council for Hypnotherapy) “Code of Ethics – Code of Conduct, Performance and Ethics for Members and Officers”.

Dem kan du se her.

Reglerne fastslår blandt andet, at jeg altid skal varetage min klients interesser, også hvis det betyder, at jeg skal henvise klienten videre til en anden behandler eller sundhedsfaglig person. Jeg skal løbende opdatere min faglige viden og kunnen, og jeg skal holde en høj standard i min behandling.

Når jeg følger de engelske etiske standarder, er det dels fordi jeg videreuddanner mig i England, og det er et krav for at få diplomet, at jeg følger disse retningslinjer. Men jeg synes også, at de i England er langt fremme med gode etiske retningslinjer, og at de har en god tilgang til hypnosefaget. For eksempel anbefalede British Medical Association allerede tilbage i 1955, at hypnoseterapi blev en fast del af undervisningen for psykiatere og psykologer. Anbefalingen er dog endnu ikke blevet fulgt.

Derudover følger jeg naturligvis dansk lovgivning. Særlig relevant for behandlere inden for de alternative områder er Persondataloven, som til maj 2018 bliver erstattet af Persondataforordningen (GDPR), lægelovens afsnit om kvaksalveri samt Lov om Markedsføring af Sundhedsydelser.

Du kan læse mere om min tilgang til hypnose og hypnoterapi her.