Tryg Fonden giver 1 mill. til forskning i hypnose og hjerneskade

I et dansk forsøg fra 2016 med 68 personer med ervervet hjerneskade kunne forskerne måle, at samtlige af de 49 personer, der fik hypnosetrapi i forsøget har fået en bedre hukommelse. Forbedringen var så stor, at forsøgsdeltagerne efter hypnose kunne huske lige så godt som normalbefolkningen. På baggrund af de gode resultater har Tryg Fonden nu givet støtte til et nyt toårige forskningsprojekt, der gennemføres i samarbejde med Jobkompagniet Silkeborg og Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet, der stod bag den første undersøgelse.

Hvert eneste år får mere end 8000 danskere en hjerneskade som følge af bl.a. trafikulykker, hjerneblødninger og arbejdsulykker. Disse skader medfører mange forskellige kognitive handicap, men én af de helt dominerende symptomer på en hjerneskade er nedsat arbejdshukommelse.

Dette projekt gennemføres som et lodtrækningsforsøg med 120 borgere i Silkeborg, som er henvist til Jobkompagniet Silkeborg som følge af erhvervet hjerneskade eller hjernepåvirkning.