Sundhedsfaglig grunduddannelse i hus

9. september bestod jeg de 5 eksaminer, der tilsammen udgør den Sundhedsfaglige Grunduddannelse. Uddannelsen består af fagene Anatomi/fysiologi, Sygdomslære, Psykologi, Introduktion til andre alternative behandlingsformer og Klinikvejledning/Klientbehandling.